Over Minerva

Minerva is een samenwerkingsverband van Marie-Josée Smits, Ezra van Zadelhoff en Antoinette Bolscher.

Wij zijn zelfstandige professionals met passie voor het verder verbeteren van de langdurige zorg (gehandicaptenzorg, verpleging, verzorging, thuiszorg) vanuit het perspectief van cliënten met hun familie. We hebben zelf als professional in de zorg gewerkt, zijn wetenschappelijk onderzoeker, en zijn (zorg)ethicus resp. jurist, met relevante kennis voor het doen van gedegen, zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek naar calamiteiten in de langdurige zorg. Bovendien beschikken we over een groot landelijk netwerk om extern advies in te kunnen winnen, wanneer dat nodig is.

Marie-Josée Smits

Marie-Josée Smits

Dr. Marie-Josée Smits is eigenaar van ZorgEssentie, een bureau voor advies, onderzoek en training in de zorg. Als verpleegkundige (n.p.), ethicus, organisatieadviseur, docent en onderzoeker kent zij de langdurige zorg van binnenuit én vanuit meerdere perspectieven. In 2004 is zij gepromoveerd op een zorgethisch en kwalitatief onderzoek naar morele ervaringen van verpleegkundigen.

Daarnaast is Marie-Josée lid van de visitatiecommissie van TopCare, lid van twee Raden van Toezicht en lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.

Marie-Josée is in staat een goed gesprek op gang te brengen en een sfeer te creëren waarin mensen ongeacht hun ‘rang of stand’ zich gestimuleerd voelen om te reflecteren en zich uit te spreken. Zij heeft oog voor details en kan van daaruit grotere patronen en verbanden overzien. Haar schrijfstijl is helder en duidelijk.

Meer informatie over Marie-Josée Smits is te vinden op haar website: www.zorgessentie.nl

 

Ezra van Zadelhoff

Foto Ezra van Zadelhoff

Mr. drs. Ezra van Zadelhoff is jurist, bestuurskundige en maatschappelijk werkende. Zij heeft ervaring in de langdurige zorg als maatschappelijk werkende & coach, projectcoördinator en beleidsmedewerker. Voor de Universiteit van Maastricht en VUmc deed zij kwalitatief onderzoek naar o.a. kwaliteit van zorg vanuit het patiëntenperspectief, effecten van moreel beraad en goede zorg voor ouderen met dementie vanuit het perspectief van de zorgvrager, de mantelzorger en de zorgverlener.

Ezra publiceert over goede zorg in populair wetenschappelijke tijdschriften. In het boek ‘Morgen mag ik naar het verpleeghuis’ dat zij met Hilde Verbeek schreef, worden goede voorbeelden in de zorg beschreven. Voor mantelzorgers van mensen met dementie schreef zij samen met Tosca Janssens het boek ‘Dementie hoe ga je ermee om, een praktische en positieve gids’.

Ezra heeft zitting in diverse klachtencommissies in de gezondheidszorg. Mede vanuit die kennis en ervaring beschikt zij over de vaardigheden om onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Daarnaast is Ezra lid van de Raad van Toezicht van Welzijn West Betuwe en Odensehuis in Culemborg.

Ezra kan op de verschillende niveaus van de organisatie denken en schakelen en houdt van een analytische en systematische aanpak van vraagstukken. Zij is sterk in het afstemmen met anderen bij het vaststellen en uitvoeren van zorg en beleid.

Meer informatie over Ezra van Zadelhoff is te vinden op haar website: http://ezravanzadelhoff.com

Antoinette Bolscher

Antoinette Bolscher

Dr. mr. Antoinette Bolscher MPM is jurist, master in public sector management en verpleegkundige (n.p.). Zij heeft jarenlange ervaring in met name de langdurige zorg (VVT) in diverse functies en richt zich daarbij op het bijdragen aan goed leven, goede zorg, goed (samen)werken in de zorg. Daarvoor werkt zij zowel op zorginhoudelijk als strategisch/management en bestuurlijk niveau. Zij stuurt aan of begeleidt processen, al naar gelang nodig is in de situatie.

Antoinette heeft o.a. gewerkt als juridisch medewerker; manager op gebied van kwaliteit, innovatie, sturing en financiering; waarnemend directeur/bestuurder van een kwaliteitsinstituut in de zorg. Als procesbegeleider heeft zij diverse organisaties begeleid en geadviseerd bij verbeteringen en vernieuwingen in de zorg.

Antoinette is kwalitatief onderzoeker: zij is gepromoveerd op een onderzoek naar samenwerking vanuit moreel perspectief (2018). Zij is lid en plaatsvervangend voorzitter van een klachtencommissie van een landelijk werkende organisatie in de gehandicaptenzorg. Ook ontwikkelt zij hulpmiddelen voor organisaties en professionals voor het bieden van goede zorg. Zo ontwikkelde ze samen met het Platform Medicatieveiligheid care de ‘Veilige principes in de medicatieketen’.

Antoinette is gesprekspartner op de diverse niveaus. Is betrokken, maar met behoud van distantie voor de nodige zorgvuldigheid. Leeft zich in, in het perspectief van de diverse betrokkenen, om de complexe realiteit niet onnodig te reduceren.

Meer informatie over Antoinette Bolscher is te vinden op haar website: www.antoinettebolscher.nl