Over Minerva

Minerva is een samenwerkingsverband van Marie-Josée Smits, Ezra van Zadelhoff en Antoinette Bolscher. Jenneke van Veen is adviseur van Minerva en is bereid om incidenteel als voorzitter op te treden wanneer verschillende calamiteitenonderzoeken tegelijkertijd plaatsvinden.

Marie-Josée Smits, Ezra van Zadelhoff en Antoinette Bolscher zijn zelfstandige professionals met passie voor het verder verbeteren van de langdurige zorg vanuit het perspectief van cliënten met hun familie. We hebben zelf als professional in de zorg gewerkt, zijn wetenschappelijk onderzoeker, en zijn (zorg)ethica resp. juristen, met relevante kennis voor het doen van gedegen, zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek naar calamiteiten in de langdurige zorg. Bovendien beschikken we over een groot landelijk netwerk om extern advies in te kunnen winnen, wanneer dat nodig is.

Antoinette Bolscher en Marie-Josée Smits hebben samen de Leidraad Veilige zorgrelatie

gemaakt voor de langdurige zorg; voor bewustwording, preventie en interventie van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling van professionals en vrijwilligers jegens cliënten. Omgaan met een calamiteit met (bijna) dodelijke afloop is onderdeel van deze Leidraad.

Marie-Josée Smits en Jenneke van Veen hebben gezamenlijk onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van incidenten in de zorg.

Marie-Josée Smits

Marie-Josée Smits

Dr. Marie-Josée Smits is eigenaar van ZorgEssentie, een bureau voor advies, onderzoek en training in de zorg. Als verpleegkundige (n.p.), organisatieadviseur, docent en lid van een Raad van Toezicht, kent zij de langdurige zorg van binnenuit én vanuit meerdere perspectieven. In 2004 is zij gepromoveerd op een zorgethisch en kwalitatief onderzoek naar morele ervaringen van verpleegkundigen.

Marie-Josée is daarnaast voorzitter van stichting CCC (Coleta’s Chronische Circus), die vanuit een onafhankelijke positie wil stimuleren tot een kritische en opbouwende discussie over de gezondheidszorg met ervaringsverhalen van patiënten en cliënten als uitgangspunt (www.patientervaringsverhalen.nl).

Marie-Josée heeft ervaring met het doen van onafhankelijk onderzoek. Zij is lid van de visitatiecommissie van TopCare en was lid van diverse onderzoekscommissies naar aanleiding van een calamiteit in de zorg. Daarnaast treedt zij regelmatig op als gespreksbegeleidster om moreel geladen onderwerpen te bespreken.

Marie-Josée is in staat een goed gesprek op gang te brengen en een sfeer te creëren waarin mensen ongeacht hun ‘rang of stand’ zich gestimuleerd voelen om te reflecteren en zich uit te spreken. Zij heeft oog voor details en kan van daaruit grotere patronen en verbanden overzien. Haar schrijfstijl is helder en duidelijk.

Meer informatie over Marie-Josée Smits is te vinden op haar website: www.zorgessentie.nl

 

Ezra van Zadelhoff

Foto Ezra van Zadelhoff

Mr. drs. Ezra van Zadelhoff is jurist, bestuurskundige, maatschappelijk werkende en lid van een Raad van Toezicht. Zij heeft ervaring in de langdurige zorg als maatschappelijk werkende & coach, projectcoördinator en beleidsmedewerker. Voor de Universiteit van Maastricht en VUmc deed zij kwalitatief onderzoek naar o.a. kwaliteit van zorg vanuit het patiëntenperspectief, effecten van moreel beraad en goede zorg voor ouderen met dementie vanuit het perspectief van de zorgvrager, de mantelzorger en de zorgverlener.

Ezra publiceert over goede zorg in populair wetenschappelijke tijdschriften. In het boek ‘Morgen mag ik naar het verpleeghuis’ dat zij met Hilde Verbeek schreef, worden goede voorbeelden in de zorg beschreven.

Ezra heeft zitting in diverse klachtencommissies in de gezondheidszorg. Mede vanuit die kennis en ervaring beschikt zij over de vaardigheden om onafhankelijk onderzoek uit te voeren.

Ezra kan op de verschillende niveaus van de organisatie denken en schakelen en houdt van een analytische en systematische aanpak van vraagstukken. Zij is sterk in het afstemmen met anderen bij het vaststellen en uitvoeren van zorg en beleid.

Meer informatie over Ezra van Zadelhoff is te vinden op haar website: http://ezravanzadelhoff.com

 

Antoinette Bolscher

Dr. mr. Antoinette Bolscher MPM is jurist, master in public sector management en verpleegkundige (n.p.). Zij heeft jarenlange ervaring in met name de langdurige zorg in diverse functies en richt zich daarbij op het bijdragen aan goed leven, goede zorg, goed (samen)werken in de zorg. Daarvoor werkt zij zowel op zorginhoudelijk als strategisch/management en bestuurlijk niveau. Zij stuurt aan of begeleidt processen, al naar gelang nodig is in de situatie.

Antoinette heeft o.a. gewerkt als juridisch medewerker; manager op gebied van kwaliteit, innovatie, sturing en financiering; waarnemend directeur/bestuurder van een kwaliteitsinstituut in de zorg. Als procesbegeleider heeft zij diverse organisaties begeleid en geadviseerd bij verbeteringen en vernieuwingen in de zorg.

Antoinette is kwalitatief onderzoeker: zij is gepromoveerd op een onderzoek naar samenwerking vanuit moreel perspectief (2018). Zij is lid en plaatsvervangend voorzitter van een klachtencommissie van een landelijk werkende organisatie in de gehandicaptenzorg. Ook ontwikkelt zij hulpmiddelen voor organisaties en professionals voor het bieden van goede zorg. Zo ontwikkelde ze samen met het Platform Medicatieveiligheid care de ‘Veilige principes in de medicatieketen’.

Antoinette is gesprekspartner op de diverse niveaus. Is betrokken, maar met behoud van distantie voor de nodige zorgvuldigheid. Leeft zich in in het perspectief van de diverse betrokkenen, om de complexe realiteit niet onnodig te reduceren.

Meer informatie over Antoinette Bolscher is te vinden op haar website: www.antoinettebolscher.nl

Jenneke van Veen

Jenneke van Veen is adviseur van Minerva en is bereid om incidenteel als voorzitter op te treden wanneer verschillende calamiteitenonderzoeken tegelijkertijd plaatsvinden. Jenneke is (o.a.) voormalig verpleegkundige en Hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tegenwoordig is zij met pensioen en (o.a.) lid van de Raad van Toezicht van twee organisaties in de langdurige zorg, bestuurslid van V&VN, voorzitter van stichting IDé (Innovatiekring Dementie), lid van het adviescollege van ZinN, voorzitter van het verbeterprogramma palliatieve zorg van ZonMW, en lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein (ingesteld door de ministerraad).